کاربر گرامی شما می توانید نسبت به ثبت  شکایت خود از کسب وکارهای اینترنتی اقدام نمایید.
نحوه ثبت شکایت :
در صورتی که از کسب و کار عضو اتحادیه شکایت دارید نام وب سایت را انتخاب و شکایت خود را مطرح و سپس ثبت نمایید.
اگر از کسب و کار هایی که عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های اینترنتی نمی باشند شکایت دارید از باکس وضعیت دامنه، گزینه " عضو اتحادیه نمی باشد" انتخاب نموده و سپس نام دامنه مورد نظر را در بخش مربوطه وارد نمایید.
چارت ثبت شکایت
شماره تماس: 91303230-021 داخلی 2
ایمیل: opinion@ecunion.ir

ثبت شکایت

فرمت مدارک بایستی jpg , png , rar, zip و یا pdf و حجم آن حداکثر 1MB باشد.
فرمت مدارک بایستی jpg , png , rar, zip و یا pdf و حجم آن حداکثر 1MB باشد.
فرمت مدارک بایستی jpg , png , rar, zip و یا pdf و حجم آن حداکثر 1MB باشد.
فرمت مدارک بایستی jpg , png , rar, zip و یا pdf و حجم آن حداکثر 1MB باشد.

پیگیری شکایت