اخبـــــــار

راه اندازی کارگروه حقوقی کسب و کارهای آنلاین
باعنایت به مشکلات و مسائل حقوقی موجود در روابط دستگاههای دولتی با کسب و کارهای آنلاین ، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نظر دارد تا کارگروهی با حضور مدیران حقوقی کسب و کارهای مجازی راه اندازی نماید. این کارگروه با هدف بررسی و حل معضلات حقوقی پیش آمده نسبت به ایجاد رویه ی واحد و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین اقدام نماید
راه اندازی سامانه ثبت مشکلات استارتاپ ها
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با هدف حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها اقدام به راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مشکلات کسب و کارهای مجازی و استارتاپ های این حوزه نموده است
بیانیه اتحادیه درباره موضوع وبسایت های نیازمندی
در پی انتشار مصاحبه فرمانده محترم پلیس فتا تهران مبنی بر درخواست آن پلیس برای مسدودسازی سایت دیوار لازم است مطالبی به استحضار کاربران محترم فضای مجازی و مسئولان رسانده شود