ضوابط خاص داخلی رسته های اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

ضوابط خاص داخلی اتحادیه کسب وکارهای مجازی 

سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران طی نامه ای به ریاست اتحادیه کسب  وکار های مجازی ضوابط خاص داخلی این اتحادیه  را در رسته های شغلی سامانه های ارایه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی ابلاغ کرد.

از تاریخ ابلاغ این نامه ، اتحادیه کسب وکار های مجازی جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد ضوابط خاص رسته های شغلی است.

پیش از این ضوابط، اتحادیه کسب وکار های مجازی در برخی از حوزه ها، اعم از طلا و همچنین سلامت اقدام به صدور پروانه کسب ننموده است که از این پس کسب و کار های میتوانند مطابق ضوابط اعلام شده اقدام به دریافت پروانه کسب در این حوزه ها نمایند.
در راستای اجرای تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی، ضوابط خاص رسته های شغلی سامانه های ارائه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه های :

سامانه های ارایه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی (سایبری) در حوزه سلامت
سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا ، جواهر و نقره

سامانه آنلاین ارائه خدمات در محل،
بستر آنلاین کاربر محور نیازمندی ها،
سامانه خدمات بر خط پیام دهی،
ارایه خدمات مجازی جابجایی هوشمند

اتحادیه کشوری صنف کسب وکار های مجازی برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، که بر اساس پیشنهاد آن اتحادیه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین گردیده، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. از تاریخ ابلاغ، اتحادیه کسب وکار های مجازی جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد ضوابط خاص رسته های شغلی صدرالاشاره است.