مجوز موقت

۱۳۹۶/۰۹/۲۹
در سال های گذشته مجوز موقت یک ساله مطابق قانون نظام صنفی به کسب و کارها اعطا می شده است که در حال حاضر این موضوع در بسیاری از اتحادیه ها مسکوت مانده است. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در تلاش است ضمن رایزنی با نهادهای زیربط نسبت به فعالسازی "مجوز موقت" با شرایط آسان و در کمترین زمان در اختیار کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) اقدام نماید. به محض آماده سازی شرایط، از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.