فرم ثبت نام داوری

تمامی افراد صنفی (کسب و کارهای مجازی) که متقاضی انجام امور داوری می باشند، می توانند در سامانه ثبت نام کنند. متقاضیان باید تمامی مدارک مربوط به سابقه صنفی، سابقه علمی( دانشگاهی یا علمی – کاربردی )، سابقه تجربی ( دوره های کار و دانش، حرفه ای و تخصصی ) یا هر مدرک و گواهینامه دیگری که موثر در امتیاز دهی به داوران می باشد (زبان خارجی، داوری و ...) را در سامانه بارگزاری کنند. پس از پایان ثبت نام متقاضیان باید در دوره آموزش مجازی داوری که با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می گردد شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون به عنوان داور در دعاوی کسب و کارهای مجازی که به آنان ارجاع خواهد شد، نقش خود را ایفا نمایند.