تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای نوپا مجوز گرفت

۱۳۹۶/۱۰/۲۳
شاپور محمدی، با اعلام اینکه تفاهم نامه بین سه وزارتخانه ارتباطات،اقتصاد و کار(با نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری) و دستورالعمل آن باید به تصویب شورای عالی بورس برسد تا وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شود افزود:در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد . 

به گفته او سقف تامین مالی جمعی فعلا ۵ میلیارد تومان است. همچنین فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می‌توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند.  

رئیس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به این طرح نیز گفت: «اینکه از طریق این طرح روی پروژه خارجی سرمایه‌گذاری شود در دستورالعمل این تفاهم نامه پیش بینی نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری و در پر‌وژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»

به گفته وی کسانی که در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. 

این ایین نامه قرار است امروز در سایت  سه وزارتخانه اقتصاد، کار و ارتباطات وهمچنین بورس قرار بگیرد.

دستورالعمل