اطلاعیه مهم در خصوص هزینه صدور پروانه کسب

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

به اطلاع می رساند هزینه اخذ مجوز برای صدور پروانه کسب و کار اتحادیه مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان (1.100.000 تومان) بوده که می بایست به شماره کارت 7078-6639-3376-6104 و یا شماره حساب 8235431346 بانک ملت به نام اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی واریز گردد، لذا اکیداً توصیه می شود از واریز وجه به حساب غیر به هر نحوی پرهیز گردد.
شایان بذکر است هرگونه ادعایی در خصوص صدور پروانه کسب خارج از تایید سیستم اتحادیه (پس از تایید مدارک) فاقد اعتبار قانونی بوده و اتحادیه در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
" لذا از هرگونه واریز وجه به هر نحوی به غیر از حساب اتحادیه جداً خودداری فرمایید."