اولین نشست آنلاین اعضای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با ریاست اتحادیه

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

در این نشست که اولین نشست در طی 5 سال گذشته بین اعضاء و رئیس اتحادیه است، گزارشی از:
1- آخرین وضعیت فعلی اتحادیه   
2- آخرین وضعیت پایش، تفکیک و برگزاری انتخابات
ارائه شده و نسبت بررسی راه های هم افزایی و افزایش مشارکت اعضاء در امور اتحادیه، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

 زمان جلسه:
ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16

لینک حضور در جلسه:
 https://live3.eseminar.tv/ch/wb75921

نحوه ورود به جلسه:
انتخاب گزینه میهمان 
در قسمت name : نام شرکت و نام و نام خانوادگی شرکت کننده به فارسی ثبت گردد.