اسامی کاندیداهای دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه

۱۴۰۱/۰۲/۱۱
(بسمه تعالی)
اطلاعیه هیأت اجرایی درخصوص برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس
اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی (نوبت اول)

در اجرای ماده (14) آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری (موضوع تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی) از کلیه دارندگان پروانه کسب در رسته‏ های صنفی مرتبط با کسب و کارهای مجازی شخصاً دعوت بعمل میآید در روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 رأس ساعت 10 صبح لغایت 14 با در دست داشتن پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر به منظور تعیین هفت نفر اعضای هیات مدیره و سه نفر علی ‏البدل هم چنین دو نفر بازرس (اصلی و علی‏ البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی به آدرس: تهران خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع
اول خیابان گلریز پلاک 1- سالن اجتماعات اتاق اصناف ایران و در سایر استان‏ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت
مراجعه نمایند.
اسامی داوطلبین هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا اسامی داوطلبین بازرس به ترتیب حروف الفبا
ردیف نام خانوادگی نام ردیف نام خانوادگی نام
1 ابراهیمی کارگر شیرازی شاهین 1 بحرینی آرانی حمیدرضا
2 اسلامیان میثم 2 رشیدپور آقامحلی محمدرضا
3 اکبرنژاد بائی کمیل 3 عابدی خرسند محمود
4 الفت نسب رضا 4 عیوضی محسن
5 پناهی ابراهیم 5 مهراب خوانی هومن
6 پورانیان احمد      
7 جاری پیمان      
8 جولائی علی      
9 حاجبی مهرداد      
10 حیدری بهروز      
11 خلج قاسم آبادی محمد      
12 روان بخش محمدامین      
13 زاهدی محمدرضا      
14 سمیعی سعید      
15 سیدحسن شش گلانی علی      
17 شفیعی علویجه سیدمحمد      
18 شیدائی علی      
19 غفوری افشاری غلامرضا      
20 فرقدین ساسان      
21 قاسمی امید      
22 گودرزیان سعید      
24 محمدی صادق      
25 منشی پور کرمانی میلاد      
26 میرآرمندهی اشکان      
27 نجفی مهدی      
28 نژادیان محمدعلی      
29 وکیل زاده فرشاد      
                       
هیأت اجرایی برگزاری
انتخابات اتحادیههای کشوری
                       
هیأت اجرایی برگزاری
انتخابات اتحادیههای کشوری