ضرورت شفاف سازی قیمت محصولات

۱۴۰۰/۱۲/۱۷
کامبیز معتمد وزیری سرپرست روابط دفتر خدمات عمومی وزارت صمت طی نامه ای خطاب به اتحادیه کسب  وکار های مجازی اعلام کرد: 
کلیه کسب و کارهای مجازی و شرکت های بازاریابی شبکه ای مکلفند بر اساس اصلاح مواد 15 و 65 قانون اصلاح قانون نظام صنفی نسبت به درج قیمت تولید کننده / وارد کننده و همچنین درج قیمت فروش با رعایت درصد ضرائب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالاهای مشمول در بخشنامه های این وزارت، بر روی سایت و صورتحساب خریداران اقدام نمایند. 
در غیر اینصورت کسب  وکار مذکور مرتکب تخلف عدم درج قیمت و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 65 قانون نظام صنفی می‌گردد.