هشدار های لازم جهت برگزاری همایش های بازاریابی شبکه ای

۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کامبیز معتمد وزیری طی نامه ای خطاب به شرکت های بازار یابی شبکه ای اعلام کرد :
در راستای برگزاری صحیح و اصولی رویدادها و همایش های بازاریابی شبکه ای در اجرای بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع 2 ، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 11/02/1396، توجه به برخی هشدار ها مورد تاکید است. 
1- بازاریابی شبکه ای مدلی از کسب  وکار است که شامل دو بخش بازاریابان و مشتریان نهایی بوده که توسط بازاریابان پشتیبانی می‌شود. بدیهی است که در رویداد ها و همایش های بازاریابی شبکه ای فرا خور موضوع، باید به هر دو بخش مذکور (سازمان فروش و مشتری نهایی) و همچنین منشور های اخلاقی و نهاد خود تنطیمی جهت رفع نگرانی کمیته نظارت و سایر دستگاه های ناظر توجه کافی معمول گردید. 

2- اقدامات شرکت ها و بازاریابان در برگزاری رویداد ها و همایش ها نباید منحصر به شبکه سازی و رهبری سازمان های فروش گردد و باید به محصول و مفاهیم مشتری یابی و مشتری مداری پرداخته شود. در این راستا عملکرد شرکت ها و بازاریابانی که تنها بدنبال برگزاری همایش جهت آموزش شبکه سازی بوده بسیار نگران کننده است. 

3- اغلب این همایش ها تبدیل به ابزاری برای ایجاد تهییج به منظور خرید بیش از توان مصرف شخصی و فروش، جذب زیر مجموعه یا تبلیغ خلاف واقع از کیفیت محصول و یا اغواگری در مورد طرح سود دهی و میزان درآمد شده است و شرکت ها در این چند سال که از عمر فعالیت آنها گذشته اقدام موثری برای مشتری محور شدن نداشته اند و نمیتوانند آمار شفاف و دقیق در این رابطه ارائه کنند. در حال حاضر برگزاری همایش در جزیره تفریحی و گردشگری نظیر کیش که تصاویر آن در شبکه های اجتماعی توسط بازاریابان در حال بازنشر است در جهت ایجاد تهییج، اهرم قراردادن کسب درآمد از راه خرید بازاریابان سطوح پایین و تحمیل هزینه های زیاد برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

4- متاسفانه برخی از بازاریابان دیگر نیز بدون هماهنگی با این دفتر و پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حال برگزاری گردهمایی های جمعی، کمپ های کویری و ساحلی، برگزاری ضیافت های لوکس با عناوین و مناسبت های مختلف هستند و با توسل به این رفتار های فریبنده و گمراه کننده با نشان دادن جذابیت ها و تجملات که مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی است سبب برانگیختن و تحریک دیگران به منظور جذب آنها هستند و بدین وسیله تصویر بسیار نامطلوبی از این تجارت برای نهاد های ناظر و آحاد جامعه ترسیم نموده اند و علی رغم صدور بخشنامه شماره 60/225194 مورخ 1400/09/21 موضوع راهنمایی جلوگیری از رفتار ها و شیوه های فریبنده و تبلیغ خلاف واقع . ارسال نامه های هشدار به طیفی از شرکت ها بازاریابان آنها مبنی بر اینکه فورا از بازنمایی این تصاویر خودداری نموده و رفتار های مذکور را اصلاح و نتیجه را به همراه جوابیه بازاریابان ارائه کنند. اما برخی از این دست بازاریابان کماکان در حال بازنمایی اینگونه رفتار ها هستند و یا اینطور وانمود میکنند که تبعیت نموده‌اند ولی اقدامات موثری برای اصلاح رفتار های مذکور در سازمان فروش خود نداشته اند. در مقابل، نگرش و رفتار مدیران این دست از شرکت نیز تحت فشار و تاثیر این بازاریابان قرارداشته و تا کنون اقدام لازم برای آموزش و راهنمایی آنها جهت خودداری از رفتار موصوف انجام نداده اند لازم به ذکر است راهنمای موضوع بخشنامه مورد اشاره به عنوان یک استاندارد توسط نهادهای تنظیم گر و خود تنظیمی در سایر کشور ها نیز در حال اجرا است. در ضمن نامه های هشدار دهنده تنها اقدامات اجرایی نبوده و در مورد آن دسته از شرکت ها و بازاریابانی که اقدامات موثری معمول نداشته اند در پایان مهلت در نظر گرفته شده اقدامات بازدارنده توسط کمیته نظارت معمول خواهد شد. 

5- بعضا مشاهده شده است در همایش ها، ارائه گزارش عملکرد سالیانه و اهداف سال آینده شرکت ها به بازاریابان ارشد محول شده است. شرکت ها توجه داشته باشند نقش و جایگاه ارکان شرکت (مدیران و کارکنان) باید در برگزاری همایش و رویداد های مذکور کاملا محسوس باشد و نقش آنها نباید به هماهنگ کننده جهت دریافت مجوز تنزل یابد. اگر مجری همایش ها صرفا بازاریابان مورد اشاره باشد، این تهدید همواره وجود دارد که همایش ها به سمت ارائه برنامه های عضو گیری یا استراتژی فروش اجباری محدود گردد و به ابزاری برای تبلیغ خلاف واقع، ایجاد تهییج و فشار روانی بر بازاریابان تازه وارد و سطوح پایین تر جهت خرید بیش از حد توان فروش یا مصرف شخصی و کسب درآمد آنها از این راه تبدیل گردد. 

شرکت ها مکلفند در راستای رفع نگرانی کمیته نظارت اقدامات عملی موثر معمول، نتیجه را اعلام نمایند.