شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده

۱۴۰۰/۱۱/۱۴
کامبیز معتمد وزیری در نامه ای خطاب به اتحادیه کسب و کار های مجازی اعلام کرد : کلیه فروشگاه های مجازی مکلفند نسبت به درج قیمت تولید کننده / وارد کننده در ارتباط با کالاهای مشمول مندرج در بخشنامه شماره 370/400/40484 و 37/400/41892  و همچنین درج قیمت فروش حسب مورد با رعایت درصد ضرائب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا بر روی سایت و صورتحساب خریداران اقدام نمایند.