شرکتها مراقب تبلیغ خلاف واقع باشند

۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت طی نامه ای خطاب به اتحادیه کسب‌وکار های مجازی اعلام کرد: 
از آنجاییکه فقدان برنامه مدون و کارآمد فروش محصول به مشتریان نهایی در شرکت ها مهم‌ترین عامل زمینه ساز ناهنجاری های مزبور و اهرم قرار دادن کسب درآمد از راه خرید بازاریابان تازه وارد است ، تمامی شرکت های بازاریابی شبکه ای می‌بایست فعالانه برنامه های خود تنظیمی را به عنوان اقدامی کارآمد در جهت آموزش و آگاهی بخشی در خصوص جلوگیری از رفتار های فریبنده و تبلیغ خلاف واقع برای تضمین منافع بازاریابان جدیدالورود و مصرف کنندگان و در نهایت تجارت منصفانه و مشروع جدی گرفته و اقدامات مقتضی را انجام دهند. 

 کامبیز معتمد وزیری با اشاره بر اینکه نظارت بر جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست، گمراه کننده و تبلیغ خلاف واقع نسبت به بازاریابان تازه وارد و مصرف کنندگان در زمینه کسب  درآمد و فروش محصول یکی از اهداف و صلاحیت های مهم کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای است و یکی از اقدامات پیشگیرانه در حال انجام، ابلاغ نامه های هشدار به این شرکت ها می‌باشد که ادامهرفتار های آنها آیین نامه اجرایی موضوع مواد 2، 12 و تبصره 87 قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان و بخشنامه شماره 60/225194مورخ 21 آذر 1400 را نقص خواهند نمود.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در ادامه نامه خود اعلام کرد : 
باتوجه به مراتب مذکور توصیه می‌شود شرکت ها در راستای اجرای صحیح بخشنامه موصوف نسبت به برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی آنلاین برای بازاریابان دارای سازمان فروش سراسری و استانی اقدام نموده و برنامه آموزشی خود را به همراه فهرست شرکت کنندگان و نشانی جلسه آنلاین به این دفتر جهت ارزیابی عملکرد شرکت و بازاریابان اعلام نمایند. 
بدیهی است