تکذیبیه اتحادیه کسب وکار های مجازی

۱۴۰۰/۰۴/۱۸
پیرو انتشار تصویر پروانه کسبی با موضوع ازدواج موقت از طرف اتحادیه کسب‌وکار های مجازی، این اتحادیه صدور چنین پروانه ای را تکذیب نموده و به اطلاع میرساند که تا کنون پروانه کسبی در این رسته و موضوع صادر نگردیده است. 
اتحادیه کسب وکار های مجازی در 12 رسته و بیش از 40 موضوع اقدام به صدور پروانه کسب می نماید که موضوع مذکور در میان هیچ یک از این موضوعات نمی باشد . 
لذا به اطلاع می رساند این اتحادیه اقدامات لازم را جهت پیگیری توسط مراجع قضایی را به عمل می آورد. 
با تشکر 
روابط عمومی اتحادیه کسب‌وکار های مجازی