تعرفه جدید دوره های آنلاین احکام تجارت اعلام شد

۱۴۰۰/۰۴/۰۲
حسین طاهر محمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات طی نامه ای خطاب به روسای اتحادیه های کشوری اعلام کرد: 
نظر به اینکه با رعایت تشریفات قانونی اعم از پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نطارت بر اصناف شهرستان شمیرانات تعرفه هزینه آموزش مجازی به ازای هر نفر مبلغ 2/000/000 ریال تعیین گردیده است و امکان ثبت نام و طی دوره آموزشی از طریق سامانه به نشانی AMOOZESHMOSMS.IR در نظر گرفته شده است. 
کسب  وکار ها جهت دریافت پروانه کسب میبایست دوره احکام تجارت را مطابق دستور العمل اعلام شده بگذرانند. 

دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار

( موضوع ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده 1- تعاريف:
قانون:قانون نظام صنفي.
اتاق ايران:اتاق اصناف ايران.
اتاق شهرستان:اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه:اتحاديه صنفي ( شهرستاني،استاني و کشوري).
مرکز آموزش:مرکز آموزش اتاق شهرستان و يا مراکز آموزش مورد تاييد اتاق ايران و يا کميسيون نظارت.
متقاضي:متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب و يا مباشرين
کميسيون نظارت:کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان

دوره هاي آموزشي

ماده 2- شيوه برگزاري دوره:
1- داخلي:برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مرکز آموزش با همکاري اتحاديه ها.
2- برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم نامه با مراکز آموزشي.

ماده 3- دوره هاي آموزشي:
شامل دوره بيش از صدور و تمديد پروانه کسب واحدهاي صنفي مي باشد که براساس تکليف مقرر در بند( ن) ماده (30) قانون به منظور کسب آمادگي، ارتقاو افزايش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي گردد.

ماده 4- سرفصل دوره هاي آموزشي:

 

رديف

 

عنوان دورس الزامي

 

مدت زمان( ساعت)

 

1

 

قانون و مقررات نظام صنفي

 

4/5

 

2

 

مشتري مداري

 

1/5

 

3

 

فقه بازار

 

6

 

4

 

خريد و فروش الکترونيکي

 

1/5

 

5

 

قوانين و مقررات مالياتي( ماليات برارزش افزوده)

 

3

 

6

 

قوانين و مقررات شهرداري

 

1/5

 

7

 

قانون و مقررات کار و تامين اجتماعي

 

3

 

8

 

قانون و مقررات نيروي انتظامي

 

1/5

 

9

 

قانون و مقررات بهداشت

 

1/5

 

جمع کل

 

24

 

 

 

ماده 5- انواع دوره ها

1- حضوري: با حضور متقاضي برگزار مي گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (ده)مي باشد.
2- غيرحضوري:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غيرحضوري (مکاتبه ايي و يا الکترونيکي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (دوازده) مي باشد.
تبصره 1- غيبت بيش از يک سوم کل دوره (به دليل موجه يا غيرموجه)به منزله ثبت نام غيرحضوري تلقي مي گردد.
تبصره 2-آندسته از واحدهاي صنفي که توسط مباشر اداره مي گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشي بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب يا مباشر جديد(قبل از عزل مباشر قبلي) مکلف به گذارندن دوره آموزشي مي باشد.
تبصره 3-متقاضيان شرکت در دوره حضوري و يا غيرحضوري درصورت عدم کسب نمره حد نصاب مي توانند براي دومين بار با پرداخت 20درصد هزينه در آزمون شرکت نمايند.

ماده 6- شرايط مدرسين دربرگزاري دوره هاي آموزشي
1- داشتن حداقل دانشنامه تحصيلي کارشناسي، مرتبط با دوره يا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهي مرتبط) از مراکز آموزشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گواهي معادل از حوزه علميه.
2- حداقل 2سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر.
تبصره-اتاق ايران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسين مطابق با شاخص هاي اين دستورالعمل اقدام نمايد. تطبيق و تاييد شرايط مدرسين به عهده اتاق شهرستان مي باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده 7- مدارک مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:
1) معرفي نامه اتحاديه
2) پرداخت هزينه آموزش
ماده 8-حداکثر زمان برگزاري کلاس در هر روز 6 ساعت (صبح و بعد ازظهر) مي باشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غياب نمايد.
ماده 9-مکان برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضي بايد در مکان يا طبقه مجزا و مستقل از فعاليتهاي جاري اتاق بوده و حداقل داراي 1کلاس، 1اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاري اتاق، مشترک باشد.
2- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يک کلاس نبايد از 30نفر بيشتر باشد.
3- وجود لوازم و وسايل کمک آموزشي مانند رايانه، ويديو پروژکتور، يا وايت برد، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل برحسب نياز الزامي است.

ماده 10- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر براي شرکت در کلاس با مصوبه کميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شدو هزينه چاپ و تکثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعرفه فوق منظور خواهدشد.

ماده 11- گواهينامه پايان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقيت در آزمون، به متقاضي گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد.گواهينامه داراي طرح يکساني است که توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران تهيه و به سراسرکشور ابلاغ مي شود.
تبصره 1-مدت اعتبار گواهي 5سال مي باشد و درصورت تغيير رسته و يا جابجايي واحد صنفي، متقاضي نيازي به طي مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره 2-گواهي صادره توسط مرکز آموزش براي اتحاديه هاي سراسر کشور معتبر مي باشد.

ماده 12- نحوه ارزشيابي:
1- تنظيم صورتجلسه منضم يه اسامي شرکت کنندگان در آزمون ضروري بوده و مي بايست نسخه اي از آن توسط مرکز آموزش نگهداري شود.
2- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبي به متقاضي، حتي المقدور از طريق پست الکترونيک و يا پيام کوتاه نيز اطلاع رساني خواهد شد.
3- آزمون پايان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام مي شود.
4- فعاليت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران بصورت سالانه ارزيابي مي گردد.
ماده 13- اين دستورالعمل مشتمل بر(13) ماده و (6) تبصره به استناد ماده (14) آيين نامه اجرايي (12) قانون توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه گرديد.