خرید و فروش محصولات دخانی از طریق فضای مجازی ممنوع می باشد

۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به روسای اتاق های اصناف سراسر کشور و همچنین اتحادیه ها اعلام کرد : 
در راستای اجرای برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی ( مصوبه جلسه 106 اعضای اصلی ستاد) در ارتباط با هدف کاهش مصرف دخانیات کشور، برخی اقدامات قابل انجام با هماهنگی دیگر مراجع ذیصلاح با رعایت دستور العمل های بهداشتی ابلاغ میگردد: 
  • از این رو خرید و فروش محصولات دخانی از طریق فضای مجازی ممنوع می باشد. 
  •  خرید و فروش قلیان الکتریکی و گازی و سیگار الکتریکی، تنباکو های بدون دود از هر نوع ، دستگاه های گرم کننده یا تولید کننده بخار تنباکو، قطعات و متعلقات آن ممنوع می باشد.