حذف پست سفارشی و افزایش تعرفه جمع آوری مرسولات پستی برای صاحبان وبسایت ها به صرفه نمی باشد

۱۴۰۰/۰۳/۰۲
اتحادیه کسب وکار های مجازی خطاب به آقای فلاح جوشقانی ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: 

حذف پست سفارشی و افزایش تعرفه جمع آوری مرسولات پستی برای صاحبان وبسایت ها به صرفه نمی باشد!

اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی طی نامه ای خطاب به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نارضایتی مشاغل خرد و خانگی و صاحبان وبسایت ها به افزایش تعرفه های جمع آوری مرسولات و همچنین حذف پست سفارشی اعلام کرد: 

با توجه به بخشنامه های 602/440 مورخ 31/01/1400 و 4923/450 مورخ 28/02/1400 صادره از شرکت ملی پست، مبنی بر تغییر حق الزحمه جمع آوری مرسولات بستر تجارت الکترونیک از محل فروشگاه از مبلغ 11000 ریال به ازای هر مرسوله به مبلغ سه میلیون ریال ماهانه و 5000 ریال به ازای هر مرسوله، و همچنین حذف ارسال مرسولات سفارشی از بستر تجارت الکترونیک و افزایش پلکانی و صعودی پست پیشتاز، لازم به ذکر است که تدابیر اتخاذ شده، برای کسب و کارهای تجارت الکترونیک از جمله مشاغل خرد و خانگی مقرون به صرفه نبوده و موجب نارضایتی صاحبان وبسایت ها گردیده است.
بدینوسیله خواهشمند است جهت بازبینی این تغییرات در راستای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، دستورات لازم را صادر فرمائید.