محتوای محیط زیستی به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد

۱۴۰۰/۰۲/۰۸
معاونت امورفضای مجازی دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کشوری کسب  وکار های مجازی اعلام کرد : 
باتوجه به مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در تاریخ 1400/01/30 برگزار شد بند های ذیل بعنوان مصادیق مجرمانه به فهرست مصادیق مجرمانه اضافه گردید. 
این بند ها عبارتند از : 

۱. ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)

۲. ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیر مجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید)

۳. هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید)

۴. خرید و فروش و صدور پرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)

۵. عرضه، فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)

۶. عرضه، فروش انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس)