سقف قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم قند شکسته شده 105/000ریال تعیین گردید

۱۳۹۹/۱۲/۱۸
سقف قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم قند شکسته شده در بسته بندی یک کیوگرمی معادل 105/000 ریال تعیین گردید.

به گفته سید داوود موسوی عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در یکصد و بیست و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامه شماره 287308 مورخ 99/11/26 سقف قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم قند شکسته شده در بسته بندی یک کیوگرمی معادل 105/000 ریال تعیین گردید.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی درخواست کرد ضمن ابلاغ این موضوع به کلیه کسب وکار های تابعه کسب وکار ها از عرضه و توزیع کالای یاد شده با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، خودداری نمایند