کودکان سایبری

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

کودکان سایبری

اولین پویش مردمی پیشگیرانه سایبری فتا با عنوان " کودکان سایبری " توسط پلیس فتا اجرا می شود

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نظر دارد با هدف ارتقاء آگاهی های اجتماعی در خصوص: 
شیوه صحیح استفاده کودکان از فضای مجازی،
پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده نا صحیح از فضای مجازی برای کودکان،
کاهش شکاف دیجیتال بین والدین و کودکان
و همچنین افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کودکان در فضای مجازی، نسبت به ارائه و انتشار محتواهای پیشگیرانه سایبری با شعار " پلیس فتا، حامی کودکان در فضای مجازی " با همکارای داوطلبانه کلیه فرهیختگان دانشگاهی و فعالان فضای مجازی و همچنین کسب وکار های علاقه مند به این مشارکت در امر فرهنگسازی و آگاه سازی هموطنان اقدام کند. 

این پویش به مدت یک هفته در بهمن ماه به صورت سراسری اجرا شده و در هر روز هفته به یک موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد و محتوای مرتبط در سطح بستر های برخط و غیر برخط انتشار و فعالیت های مربوطه انجام خواهد گرفت. 
ایام هفته به شرح ذیل می باشد : 
روز اول - کودکان سایبری، کرونا و آموزش مجازی 
روز دوم - کودکان سایبری، مسئولیت اجتماعی 
روز سوم - کودکان سایبری، اعتیاد اینترنتی
روز چهارم - کودکان سایبری، خشونت سایبری
روز پنجم - کودکان سایبری،والدگری در فضای مجازی 
روز ششم - کودکان کار سایبری
روز هفتم - کودکان سایبری پلیس فتا

شما نیز میتوانید محتوای منتشر شده از طرف خود در این خصوص را به صورت روزانه و با هشتگ #کودکان_سایبری منتشر کرده و از علاقه مندان دعوت به عمل آورید. 
همچنین کسب  وکار های علاقه مند به شرکت در این پویش در صورت تمایل همکاری به شماره ی 91303230 تماس حاصل فرمایند.