درج اطلاعات پزشکان در وبسایت ها بلامانع است

۱۳۹۹/۱۰/۰۶

در راستای اجرای اولین مصوبه از چهلمین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و متعاقب جلسات قبلی در تاریخ 1399/09/23 جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی در دفتر معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.  

درج اطلاعات پزشکان در وبسایت ها بلامانع است 

 

بر اساس اجرای مصوبه اول چهلمین نشست هیئت مقررات زدایی ، درج اطلاعات مطب/ دفتر کار / موسسه در وبسایت ها و اپلیکیشن ها بلامانع است. در این صورت محتوای درج شده در صفحه مذکور صرفا باید شامل نام و نام خانوادگی ، عنوان تخصصی ، آدرس و تلفن بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه وسامانه اعضای سازمان باشد. 
نظر به مصوبه چهلمین جلسه هیئت مقررات زدایی، سازمان نظام پزشکی گزارش داد که آماده است ظرف مدت دو هفته آینده API اطلاعات پزشکان را ارائه نماید و ساختار API در اولین جلسه مجدد بررسی خواهد شد.