فراخوان ثبت نام در کمیسیون حل اختلاف

۱۳۹۹/۰۹/۱۸
فراخوان راه اندازی مجدد کمیسیون حل اختلاف
با توجه به استعفای برخی از اعضای کمیسیون حل اختلاف اتحادیه، از علاقمندان به فعالیت در کمیسیون فوق دعوت خواسته شده است هر چه سریعتر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در کمیسیون حل اختلاف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درخواست خود را حداقل تا تاریخ 99/10/10 به آدرس ایمیل info@ecunion.ir  ارسال نمائید.

وظایف کمیسیون حل اختلاف:
وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بین آنان و انجام سایر امور ارجاعی مي باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع مي گردد.