ممنوعیت برگزاری همایش های بازاریابی شبکه ای

۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 
مرکز اصناف و بازرگانان ایران در راستای اجرای مصوبات اخیر ستاد ملی و استانی مبارزه با بیماری کرونا و برابر تاکیدات مکرر وزارت بهداشت درمان و عموم متخصصان بمنظور کاهش زنجیره انتقال بیماری کووید 19 و همچنین در جهت به ثمر رسیدن تلاش ملی و خواست همگانی با هدف ممانعت از شیوع کرونا عطف به نامه شماره 60/217219  
تا اطلاع ثانوی برگزاری هر گونه همایش، سمینار و گردهمایی حضوری به انحا ، مختلف در سطح کشور ممنوع اعلام کرد.

بدیهی است بر اساس اعلام آن مرکز در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه و مصوبات ستاد موصوف از سوی آن شرکت برابر مقررات اقدام خواهد شد.