تصویب ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره

۱۳۹۹/۰۹/۱۱
با توجه به پیگیری های مستمر صورت گرفته از سوی اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی و تشکیل کارگروه طلا با حضور کسب و کارهای فعال این حوزه، ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره تدوین  و پس از گذشت  2 سال  ضوابط فوق توسط اتاق اصناف ایران تصویب و از سوی مرکز اصناف و امور بازرگانان به اتحادیه به شرح ذیل ابلاغ گردید:

در راستای اجرای تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی ، ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا ، جواهر ونقره اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب، که بر اساس پیشنهاد آن اتحادیه توسط این دبیر خانه با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.


جهت دریافت ضوابط خاص این رسته شغلی کلیک نمایید :
/ckeditor/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/tala.pdf