گزارش شکایات بررسی شده توسط اتحادیه کسب و کار های مجازی ( تیر- مهر 1399)

۱۳۹۹/۰۸/۲۸
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده در بازه زمانی  تیر الی مهر 1399 تهیه و تنظیم کرده که شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی، شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد) را شامل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کسب  وکار های مجازی، از تیر تا مهر ماه سال جاری این اتحادیه توانسته بیش از 2994 فقره از شکایات ثبت و ارجاع شده از طرف سازمان صمت، سازمان تجارت الکترونیک و اتاق اصناف ایران را مورد بررسی قرار دهد که از این تعداد 56/64 درصد از  اعضای اتحادیه ، 25/93 درصد از کسب  وکار های غیر عضو و 17/43 درصد از طرف سازمان های ذکر شده هستند.

شکایات بررسی شده در 4 موضوع ثبت شده که تخلفات و جرایم فصل هشتم قانون نظام صنفی با 35/87 درصد بیشترین سهم از شکایات ثبت شده را دارد. 


 موضوع عدم ارائه کالا و یا خدمت مورد نظر نیز بیشترین شکایت ثبت شده در اتحادیه کسب  وکار های مجازی را داشته است.


در این بازه زمانی  واحد شکایات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی 85 درصد از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است .