تامین کالا از سوی کسب وکار های مجازی در زمان اعمال محدودیت های کرونا

۱۳۹۹/۰۸/۲۵
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت اعمال محدودیت در فعالیت صنوف توسط ستاد ملی کرونا از مورخ اول آذرماه و با توجه به تجارب تعطیلات روزهای ابتدای شیوع کرونا، ضروری است کسب و کارهای آنلاین نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تامین آن کاملاً مطمئن بوده و درصورت عدم تامین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترویک رفتار فرموده یعنی در زمان محدودیت نسبت به غیر فعال نمودن امکان فروش کالاهای فوق اقدام نمایند. در صورت فروش کالا و ایجاد تعهد و عدم تامین آن برابر قانون برابر بند (۱) ردیف (ب) ماده (۵) و ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) خریدار می تواند نسبت به شکایت از فروشگاه اقدام نماید.