عدم بکارگیری رانندگان شرکت های حمل و نقل اینترنتی پیش از تعیین صلاحیت فردی

۱۳۹۹/۰۸/۲۴
طبق اعلام پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی کمافی‌سابق مجاز به بکار گیری رانندگان پیش از تایید صلاحیت فردی نیستند.

به گزارش اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، بر اساس نامه ابلاغ شده از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به این اتحادیه، شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل اینترنتی تنها مجاز به استفاده از رانندگانی هستند که تایید صلاحیت فردی آنها در مرکز پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا صورت گرفته باشد.