گزارش کلی پروانه کسب های صادر شده از طرف اتحادیه کسب وکار های مجازی

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

تا کنون ۱۸۴۷ عدد پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده و از این تعداد، ۴۲۸ پروانه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه صادر شده است.

به گزارش ایسنا، در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تاکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه مذکور فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گزارشی را با هدف نشان دادن پراکندگی پروانه‌های صادرشده جهت شناخت بهتر اکوسیستم آنلاین در کل کشور و همین‌طور بررسی علایق و میزان تمایل جمعیت در هر اقلیم به موضوعات مختلف کسب‌وکارها جمع‌آوری کرده است.

طیق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

طبق ماده ۳، مراحل صدور پروانه کسب شامل راه‌اندازی کسب‌وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک‌لیست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه ای‌نماد ارجاع تقاضای کسب‌وکار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و بر اساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف، بارگذاری مدارک مندرج توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پیش از قبول تقاضا، تکمیل پرونده توسط اتحادیه، صدور و تسلیم پروانه کسب پس از تطبیق مدارک بارگذاری‌شده با اصل آن به منقاضی حداکثر ظرف ۱۵ روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه ای‌نماد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب می‌شود.

تا کنون ۱۸۴۷ عدد پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده است. در سال ۱۳۹۵، ۲۲۳ پروانه کسب،‌ در سال ۱۳۹۶، ۲۳۵ پروانه، در سال ۱۳۹۷، ۵۴۳ پروانه،‌ در سال ۱۳۹۸، ۴۱۸ پروانه و تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، ۴۲۸ پروانه کسب صادر شده است.

۱۶۴۸ عدد از کسب‌وکارهایی که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پروانه دریافت کرده‌اند، مرد هستند که شامل ۸۹ درصد می‌شود و ۱۹۹ عدد از کسب‌وکارهایی که از پروانه دریافت کرده‌اند، زن هستند که شامل ۱۱ درصد می‌شود. همچنین ۹۲۷ عدد از پروانه‌های کسب صادرشده از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نوع حقوقی هستند که شامل ۵۰.۲ درصد می‌شود و ۹۲۰ عدد از پروانه‌های کسب صادرشده، از نوع حقیقی هستند که شامل ۴۸.۱ درصد می‌شود.

میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در رسته‌های مختلف از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حاکی از آن است که ۴۳.۴ درصد شامل عرضه انوع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی، ۲۰.۱ درصد شامل عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی، ۱۷.۳ درصد شامل عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی، ۱۲.۴ درصد شامل عرضه گروه کالایی خاص در فروشگاه‌های مجازی و ۶.۸ درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود.

میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در موضوعات مختلف نیز در شکل زیر آمده است.