برگزاری کارگروه کسب و کار های حوزه سلامت

۱۳۹۹/۰۷/۰۹
پیرو برگزاری جلسه هیات مقررات زدایی وزارت اموراقتصاد و دارایی و تصویب ورود و مشارکت  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی جهت تدوین فرآیند صدور مجوز کسب و کارهای مجازی حوزه سلامت، جلسه کارگروه سلامت اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با دستور کار بررسی این مصوبه و مرور برنامه های آتی اتحادیه در این حوزه، روز یکشنبه مورخ 99/07/13 ساعت 15:00 در محل اتحادیه تشکیل می گردد.

آ
درس: خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، نرسیده به نصرت شرقی، پلاک 121، طبقه سوم .(حضور بصورت آنلاین نیز در جلسه مذکور امکانپذیر می باشد.)