ارائه خدمات کسب و کار های مجازی با استفاده از سامانه احراز هویت امتا

۱۳۹۹/۰۶/۱۵


معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در نامه ای خطاب به اتحادیه کسب و کار های مجازی اعلام کرد:
با عنایت به اینکه یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه ها و کسب و کار های اینترنتی، (عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران ) است و این امر علاوه بر اینکه زمینه گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم نموده است ، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می شود ، لذا با توجه به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط به ویژه وزارت صمت ، تا زمان اجرایی دم مصوبات شورای عالی فضای مجازی ( سند هویت معتبر) ، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عاه مقرر گردیده است :  (( کلیه کسب وکار های فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است ، ارائه نمایند )) بدین لحاظ مقتضی است مراتب به کلیه کسب  وکار های دارای مجوز از آن اتحادیه ابلاغ و اعلام گردد و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
لازم به ذکر است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان آن اتحادیه و برخی کدیران کسب و کار های اینترنتی برگزار شده است ، مفاد این ابلاغیه می بایست به صورت مرحله ای برنامه ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ 01/07/1399 تمامی سکو های ارائه دهندی آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه می باشند .