صدور مجوز استرداد بلیط قطارهای مسافری

۱۳۹۹/۰۶/۰۴
جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی عطف به نامه ای به اتحادیه کسب و کار های مجازی فرمود : 
با عنایت به نارضایتی ها و مشکلات متعدد ایجاد شده میان مسافرین قطار های مسافری به جهت عدم امکان دسترسی به سرویس های مذکور، این معاونت پیگیریهای لازم را از وزارت راه و شهرسازی جهت ارائه یکسان سرویس های الکترونیکی (وب سرویس) فروش اینترنتی بلیط قطار و همچنین سرویس استرداد برخط آن انجام داده که وزیر محترم راه و شهرسازی در پاسخ به این معاونت طی مکاتبه شماره 53806/100/02 مورخ 1399/05/11 اعلام نموده اند "کلیه دارندگان سرویس و اپلیکیشن های فروش بلیط قطار های مسافری می توانند با ارائه درخواست کتبی به شرکت حمل ونقل ریلی رجاء حداکثر به مدت 48 ساعت نسبت به دریافت مجوز استرداد اینترنتی بهای بلیط اقدام نمایند."لذا مقتضی است به نحو شایسته، موضوع مکاتبه وزیر محترم راه و شهرسازی به کلیه کسب و کار های حوزه گردشگری و فروش اینترنتی بلیط، اطلاع رسانی شود.