حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت ندارد

۱۳۹۹/۰۴/۲۵
رضا الفت نسب در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر، با بیان استعلام افزایش حق کمیسیون شرکت تاکسی‌های اینترنتی طبق روال قبل است، افزود: کمیسیون برخی شرکت‌ها  ۱۵ الی ۲۰ درصد بوده و افزایش قیمتی نداشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در ادامه گفت: رانندگان می توانند در صورت مشاهده افزایش قیمت حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی در تهران و شهرستان‌ها را طبق قانون  از قسمت شکایات اتحادیه کسب و کار های مجازی پیگیری کنند. 

الفت نسب با اشاره به اینکه حق کمیسیون برخی از شرکت‌ها هفت الی ۱۰ درصد و رقابتی هم است، افزود: همچنین حق کمیسیون شرکت‌های بزرگ در برخی از شهر‌های بزرگ ۱۵ الی ۲۰ درصد است.