اطلاعیه اتحادیه کسب وکار های مجازی برای عضو های خود پیرامون موضوع بیمه تامین اجتماعی

۱۳۹۹/۰۴/۱۸
عطف به بخشنامه شماره 683 سازمان تامین اجتماعی (پیوست) به اطلاع می رساند مورخ 1399/04/14 از سامانه بیمه تامین اجتماعی شاغلین دورکار کسب و کار های مجازی رونمایی گردید که فرآیند آن جهت اقدامات لازم حضورتان اعلام میگردد :
1- ثبت درخواست متقاضی بیمه 
2- بررسی، تایید و عدم تایید کسب و کار مربوطه 
3- بررسی ، تایید و عدم تایید اتحادیه کسب و کار های مجازی 
4- صدور نامه الکترونیکی برای متقاضی جهت مراجعه به شعبه تامین اجتماعی مورد نظر 
با توجه به فرآیند مذکور مقتضی است با مراجعه مکرر به پنل خود در سایت اتحادیه نسبت به تایید و یا عدم تایید درخواست های واصله اقدام فرمایید.