برگزاری کارگروه کسب و کار های حوزه تخفیف

۱۳۹۹/۰۴/۰۳
در تاریخ 1399/03/26 در مکان اتحادیه کسب وکار های مجازی جلسه ی کارگروه کسب و کار های حوزه ی تخفیف با حضور برخی از مدیران کسب وکار ها به صورت آنلاین و آفلاین برگزار شد. 
این جلسه در خصوص تعیین ضوابط خاص کارت تخفیف تشکیل شده و هدف آن تعیین رسته ی شغلی برای کسب و کار هایی با موضوعیت ارائه کارت تخفیف و یا خدمات تخفیف بود .
با پیشنهاد حاضرین در جلسه هر کدام عنوان رسته خاصی را معرفی نموده و تمامی پیشنهادات از لحاظ بار حقوقی ( توسط محمد رحمانی - مشاور حقوقی اتحادیه کسب و کار های مجازی ) عنوان رسته بررسی شد و ادامه جلسه به زمان دیگری موکول گردید.