فراخوان ثبت نام در کارگروه استارت آپ های حوزه سلامت

۱۳۹۹/۰۳/۳۱
با توجه به مراجعات فراوان کسب و کارهای سلامت محور به اتحادیه جهت رفع مشکلات خود در زمینه دریافت مجوزهای قانونی کارگروه مشورتی حوزه سلامت با هدف احصاء مشکلات و تهیه دستورالعمل پیشنهادی در اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی راه اندازی می گردد.
بدینوسیله از شرکتهای ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در “کارگروه مشورتی حوزه سلامت” درخواست خود را تا تاریخ 99/04/08 به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال نمایید.