انتخابات دبیر کارگروه تاکسی های آنلاین

۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در تاریخ 1399/03/20 در مکان اتحادیه کسب و کار های مجازی انتخابات کارگروه تاکسی های آنلاین با حضور  برخی از مدیران شرکت های تاکسی اینترنتی به صورت حضوری و همچنین آنلاین برگزار گردید.
که پس از انتخابات آقای محمد خلج  مدیر عامل اسنپ با  جانشین ژوبین علاقه بند دبیر سابق کارگروه تاکسی آنلاین اتحادیه کسب و کار های مجازی شد.
در ادامه ی این جلسه شرکت های تاکسی های آنلاین در رابطه با چالش ها و مشکلات مشترکشان به صحبت پرداختند که میتوان به
بی نظمی واریز سهمیه سوخت برای تاکسی های آنلاین کوچک  اشاره کرد که باعث ترک کار بسیاره از سفیران آنان شده است.

همچنین شرکت هایی که هنوز تفاهمنامه ای را با شهرداری امضا نکرده اند از سنگ اندازی و زیاده خواهی شهرداری نسبت به دستورالعمل مطرح شده از سمت وزارت کشور صحبت نمود .
و از دیگر موضوعات مطرح شده میتوان به پیگیری نصب برچسب بر روی ماشین های این شرکت ها اشاره کرد .