اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ITU ، دومین دوره رقابت های (چالش نوآوری ITU 2020 ) را برگزار میکند.

۱۳۹۹/۰۳/۲۱
برابر اطلاعیه دریافتی از اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور  ITU ، این اتحادیه در نظر دارد دومین دوره رقابت های ( چالش نو آوری 2020ITU) را با در نظر گرفتن شرایط بوجود آمده ناشی از کووید ۱۹ و تاثیر آن بر شرایط جهانی اجتماعی، در سه بخش بشرح زیر برگزار نماید:
۱- چالش تغییردهنگان دیجیتال ،مختص نوآورانی که ایده هایی جدی برای تاثیرگذاری دیجیتالی بر روی جوامع شان دارند. 
۲- چالش بهترین ابتکار اکوسیستم ، مختص فعالان اکوسیستم که با ایجاد محیطی برای نوآوران باعث پرورش تجربه های موفق میشوند. 
۳-چالش زنان در فناوری، برای نو آورانی با پروژه های دیجیتال ، که برای توامند سازی زنان در جوامع تاثیر گذار هستند. 
خواهشمند است ضمن مراجه به سایت های www.cocreate.itu.int و www.innovation.itu.int  برای کسب اطلاعات تکمیلی، فراخوان پیوست به نحو مقتضی به زیر مجموعه ها و علاقمندان شرکت در این رقابت اطلاع رسانی و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایید.