ممنوعیت ترویج و تبلیغ اقلام دخانی در فضای مجازی

۱۳۹۹/۰۳/۲۱
اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی به ابلاغ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اطلاع می رساند : 
عطف به نامه شماره ۹۰۰/۱۰۸۶۸/۱۳۹۹/۱۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ و با عنایت به بند "و-۲" فهرست مصادیق محتوای مجرمانه وممنوعیت قانونی ترویج و تبلیغ اقلام دخانی در فضای مجازی و گزارش های واصله از گسترش روز افزون مصرف و استعمال اقلام دخانی به واسطه اثر بخشی تبلیغات این محصولات در فضای مجازی از طریق سایت ها و نرم افزار هایی که بعضا مجوز ، پروانه کسب و نماد معتبر می باشند. 
لذا ضمن اعمال نظارت بیشتر، نسبت به ابلاغ موضوع به تمامی کسب و کار ها این حوزه اقدام و نتیجه اعلام میگردد. 
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه ترویج و تبلیغ بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سایت ها و نرم افزار های کسب و کار های اینترنتی ، اقدام لازم قانونی جهت مسدود سازی و جلو گیری از انتشار بعمل می آید.