شرایط استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

۱۳۹۹/۰۲/۰۱
براساس اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مقرر گردید زین پس شرکت های فعال در حوزه (فناوری اطلاعات و ارتباطات) که دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، همانند سایر رسته های بخش صنعت به عنوان واحد صنفی تلقی شوند و از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی استفاده نمایند. همچنین واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای تاییدیه دانش بنیان می باشند می توانند از تسهیلات ریالی با 4 واحد درصد تخفیف مانند شرکت های مستقر در مناطق محروم استفاده کنند.
در صورت تمایل برای تکمیل اطلاعات می توانید به سایت www.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.