پاسخ سازمان تامین اجتماعی به درخواست اتحادیه کسب و کار مجازی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱
اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی طی مکاتبه ای از سازمان تامین اجتماعی خواسته بود که دایره مشمولین بخشنامه مربوط به کسب و کارهای متضرر از کرونا را افزایش داده تا کسب و کارهای مجازی نیز بتوانند از آن استفاده نمایند که تامین اجتماعی در پاسخی اعلام کرد این امکان وجود ندارد.