نشست چالش های مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۸/۱۱/۰۸
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری گپ و گفت، چالش های مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی با محور هایی به شرح ذیل در محل اتحادیه بصورت رایگان برگزار می نماید.
  • الزامات قانونی مالیاتی شروع کسب و کار
  • نکات مربوط به معاملات فصلی شرکت های اینترنتی
  • صدور صورتحساب و فاکتور در شرکت های مبتنی بر وبسایت و اپلیکیشن
  • مالیات قراردادها، سرمایه گذاری‌ها و دارایی در جریان تکمیل در استارتاپ ها  
درصورت تمایل جهت ثبت نام کلیک فرمایید.