برگزاری جلسه کسب و کارهای مجازی با اداره اماکن

۱۳۹۸/۱۰/۲۵
در راستای پیگیری و حل مشکلات مربوطه به کسب و کارهای مجازی، اتحادیه نسبت به برگزاری جلسات ملاقات با مسئولین سازمان های مختلف با حضور برگزار نموده است.
اداره نظارت براماکن عمومی ناجا، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان امورمالیاتی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا و ... بخشی از سازمان هایی هستند که در این جلسات حضور پیدا می کنند.
اولین جلسه با حضور کارشناس محترم اداره پلیس اماکن و استقبال صاحبان کسب و کارهای مجازی در روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در محل اتحادیه برگزار گردید.