فراخوان ثبت نام جلسات مشاوره صاحبان کسب و کارهای مجازی

۱۳۹۸/۱۰/۱۵
در راستای پیگیری و حل مشکلات مربوطه به کسب و کارهای مجازی، اتحادیه در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسات ملاقات با مسئولین سازمان های مختلف با حضور کسب وکارها اقدام نماید.
اداره نظارت براماکن عمومی ناجا، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان امورمالیاتی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا و ... بخشی از سازمان هایی هستند که در این جلسات حضور پیدا می کنند.
بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین جلسه ملاقات کسب و کارهای مجازی با حضور کارشناسان اداره پلیس اماکن در روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در محل اتحادیه برگزار می گردد. 
جهت ثبت نام و تخصیص وقت ملاقات کلیک کنید.