فراخوان عضویت در کمیسیون حل اختلاف

۱۳۹۸/۰۹/۰۴
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در کمیسیون حل اختلاف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درخواست خود را حداقل تا تاریخ 98/09/09 به آدرس ایمیل info@ecunion.ir  ارسال نمائید.

وظایف کمیسیون حل اختلاف:
وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بین آنان و انجام سایر امور ارجاعی مي باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع مي گردد.