تکذیب خبر ضرر 900 میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پیرو انتشار خبر کذب ضرر 900 میلیارد تومانی ضرر و زیان فروشگاه های اینترنتی در چند روز اخیر از زبان رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی، ایشان ضمن تکذیب مجدد خبر از اصحاب رسانه خواست نسبت به امانت داری در انتشار خبر کوشا باشند.