راه اندازی کارگروه حقوقی

۱۳۹۸/۰۴/۰۵
اولین جلسه کارگروه حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شد. در این جلسه مدیران و مشاورین حقوقی کسب و کارهای عضو اتحادیه نسبت به موارد درخواستی نهادهای نظارتی درباره مدل پیشنهادی احراز هویت فردی و مکانی کاربران اقدام به بحث و گفتگو نمودند. قرار است در این کارگروه مشکلات کسب و کارهای مجازی طرح و برای حل آن راه حل های حقوقی و قانونی ارائه گردد. کسب و کارهای عضو اتحادیه می توانند نسبت به ثبت نام در کارگروه و حضور در جلسات درخواست خود را از طریق ایمیل info@ecunion.ir ارسال نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 88285518 داخلی 101 تماس حاصل نمائید.