تشکیل کمیسیون آموزش اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی

۱۳۹۸/۰۴/۰۱
با برگزاری انتخابات و شناخته شدن اعضای کمیسیون آموزش اتحادیه، فعالیت کمیسیون فوق به صورت رسمی آغاز گردید.
 اولین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با حضور ریاست محترم اتحادیه تشکیل گردید و سپس مطابق بند (2) ماده (3) آئین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی پس از معرفی اعضا و بیان دیدگاه ها و برنامه های مورد نظر، رای گیری در خصوص انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی انجام و نتایج زیر حاصل گردید:
1- جناب آقای حامد رضائی به عنوان رئیس 
2- جناب آقای سید حسام سید حسینی قهه به عنوان نائب رئیس  
3- جناب آقای محمد صراف به عنوان منشی کمیسیون آموزش انتخاب گردیدند.