راه اندازی کارگروه حقوقی کسب و کارهای آنلاین

۱۳۹۷/۱۲/۱۱
باعنایت به مشکلات و مسائل حقوقی موجود در روابط دستگاههای دولتی و سایر تشکل های صنفی با کسب و کارهای آنلاین ، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نظر دارد تا کارگروهی با حضور مدیران و مشاورین حقوقی کسب و کارهای مجازی راه اندازی نماید. این کارگروه با هدف بررسی و حل معضلات حقوقی پیش آمده نسبت به ایجاد رویه ی واحد و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین اقدام نماید.
طی هماهنگی های صورت گرفته این جلسات هرماه یک مرتبه در محل اتحادیه برگزار خواهد شد. از کلیه ی کسب و کارهای اینترنتی دعوت میشود برای عضویت در این کارگروه درخواست خود را به info@ecunion.ir و یا 02188285518 ارسال نمایند.