دستوالعمل و اطلاعیه از نحوه پذیرش کاروز در شرکتهای خصوصی و تعاونی ها

۱۳۹۷/۱۱/۱۴
با عنایت به برنامه های دولت محترم جهت توسعه اشتغال و جذب افراد مستعد در شرکت ها و بنگاهها دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ 95/11/05 شورای عالی اشتغال.طبق این مصوبه مقرر شد تا زمینه آموزش حرفه ای فارغ التحصیلان دانشگاه ها با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها انجام شود.
بنابراین شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ها میتوانند نیروهای کارورز به شرح زیر پذیرا باشند.
 مدت کارورزی 4 الی 6 ماه میباشد و در این مدت شرکت پذیرنده،از هرگونه پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های بیمه ای معاف است و ماهیانه 3،000،000 ریال بعنوان کمک هزینه از طرف دولت به کارورز پرداخت می شود. همچنین کارورزها در این مدت از طرف دولت مشمول بیمه مسئولیت مدنی هستند.
لازم به ذکر است این طرح هیچگونه تعهد و بار مالی برای شرکت های پذیرنده ندارد و پس از پایان دوره کارورزی گواهی مهارت توسط سازمان فنی حرفه ای برای کارورزان صادر میشود و چنانچه شرکت پذیرنده یا هر شرکت دیگر افراد مشمول طرح کارورزی را به خدمت بگیرند تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.
ذکر این نکته ضروریست که هر شرکت صرفا به ازای هر 3 نفر بیمه شده می تواند یک کارورز را پذیرا باشد، بنابر این شرکتهای علاقمند به مشارکت در این طرح ملی می توانند آمادگی خود را از طریق ایمیل یا تماس با اتحادیه اعلام کنند .