راه اندازی کارگروه گردشگری الکترونیکی در اتحادیه

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
پس از اعتراض کسب و کارهای حوزه گردشگری نسبت به راه اندازی سامانه تی نماد از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیات عالی مقررات زدایی در خرداد ماه سالجاری در نامه ای حذف مجوز تی نماد را اعلام نمود. بر اساس ابلاغیه جدید کسب و کارهای گردشگری الکترونیک در صورت داشتن مجوز بند ب یا قرارداد با یکی از شرکتهای دارای این مجوز می توانند نسبت به دریافت مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اقدام نمایند و فعالیت آنان بلامانع می باشد.
بر این اساس و طی اعلام اتاق اصناف ایران اتحادیه موظف به برنامه ریزی و تدوین آئین نامه ضوابط داخلی برای این رسته شد.
طبق سنوات گذشته و طی اقدامی مبتکرانه در راستای مشارکت متخصصین و فعالین رسته های مختلف برای تدوین آئین نامه، کارگروه گردشگری الکترونیکی راه اندازی خواهد شد.
بدین منظور از سایر کسب و کارهای گردشگری عضو اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در این کارگروه درخواست رسمی خود را تا مورخ بیست و یک بهمن ماه به آدرس ایمیل info@ecunion.ir و یا شماره 02188285518 ارسال نمایند.